Nieuws

Nieuwjaarsreceptie Commissaris van de Koning (Gouverneur)

07 februari 2018
Nieuwjaarsreceptie Commissaris van de Koning (Gouverneur)

Op dinsdag 2 januari 2018 vond de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de Commissaris van de Koning (Gouverneur) en de leden van Gedeputeerde Staten van Limburg in het Gouvernement te Maastricht plaats. Vele vertegenwoordigers van diverse organisaties, civiele autoriteiten en militaire autoriteiten waren aanwezig. Ook een afvaardiging van het bestuur van de Stichting Limburgse Veteranendag (SLVD) was op uitnodiging present. Op de foto van links naar rechts:

Dhr. John Snackers (bestuurslid SLVD), dhr. Ap Arts (oud-penningmeester SLVD), drs. Theo Bovens [Commissaris van de Koning in Limburg (de Gouverneur) en lid van het Comité van Aanbeveling van de SLVD), dhr. Jeffrey Kloek (bestuurslid SLVD) en dhr. Edwin Jacobsz (voorzitter SLVD).

De SLVD is alweer enige maanden bezig met de voorbereidingen voor de Limburgse Veteranendag (LVD) 2018, die als jaarlijks provinciaal evenement op zaterdag 23 juni a.s. weer in Roermond zal worden gehouden. Wij zijn de Provincie Limburg en de Gemeente Roermond, als gastgemeente, bijzonder dankbaar voor de al jarenlange ondersteuning bij de voorbereiding en realisatie van deze veteranendag, die georganiseerd wordt voor alle in Limburg en in de Euregio wonende veteranen en toegankelijk is voor iedereen.

Copyright © 2019 Stichting Limburgse Veteranendag
Webdesign & CMS by Downdijk