Nieuws

Informatie Parade En Verkeer/ Parkeren

21 mei 2018

Opstelplaats en route parade

De parade bestaat uit een lopend gedeelte en een gemotoriseerd gedeelte. Het lopend gedeelte verzamelt en stelt zich op het voorplein van de Brandweerkazerne op, terwijl het gemotoriseerd gedeelte zich opstelt op de Minderbroederssingel aan de linkerzijde van de weg gezien vanaf de Molenstraat tot aan de Peregrinusvolgelsstraat. De route van de parade is als volgt: Minderbroederssingel – Zwartbroekplein – li Zwartbroekstraat – Minderbroedersstraat – Neerstraat – re Paredisstraat – Munsterplein; bij  het kruispunt na de ingang van het Prinsenhof wordt de parade ontbonden. Het defileerpodium, geflankeerd door de militaire muziek en de genodigden van de Stichting Limburgse Veteranendag, staat in de Neerstraat en wel in de parkeervakken ter hoogte van het pand nummer 67.

Verkeer/ Parkeren

De Minderbroederssingel is vanaf de kruising Zwartbroekplein tot aan de Molenstraat vanaf 11.30 uur tot opheffing inrijverbod afgesloten voor alle verkeer. Inrijden vanaf Zwartbroekplein richting Minderbroederssingel is vanaf 11.30 uur, totdat de afsluitwagen van de parade het Zwartbroekplein heeft verlaten, verboden. Parkeerverboden gelden voor de parkeervakken Minderbroederssingel t.h.v. pand 21 t/m 37 vanaf 07.00 uur totdat het inrijverbod vanaf het Zwartbroekplein is opgeheven en op de parkeerplaatsen bij de Brandweerkazerne vanaf 07.00 uur tot 18.00 uur. Parkeerverbod geldt ook voor de parkeervakken Neerstraat t.h.v. pand 67 vanaf 07.00 uur totdat het podium is opgeruimd. Alle verkeers- en parkeermaatregelen zijn getroffen in overleg met en met vergunning van de Gemeente Roermond. De uitvoering geschiedt door EAGLE Security, Beveiliging en Bewaking te Heerlen.

   

Copyright © 2019 Stichting Limburgse Veteranendag
Webdesign & CMS by Downdijk